Citate despre familie

 • Este nevoie de doi pentru a face o căsnicie să fie un succes şi doar de unul pentru a o transforma într-un eşec. – Herbert Samuel
 • O căsnicie reuşită constă întotdeauna dintr-un triunghi: bărbatul, femeia şi Dumnezeu. – Cecil Myers
 • Reuşita în căsnicie înseamnă mai mult decât a găsi omul potrivit. Înseamnă a fi omul potrivit. – Robert Browning
 • Cu orice preţ, căsătoreşte-te. Dacă îţi găseşti o soţie buna vei deveni foarte fericit. Dar dacă îţi vei găsi una rea, atunci vei deveni un filozof. –  Socrates
 • În societatea noastră “fericirea” este un produs de casă!

 • Medicamentele şi sfaturile sunt două lucruri mai plăcute de oferit decât de primit.
 • Câinilor le vine uşor să-şi arate afecţiunea. Ei nu se îmbufnează şi nu stau supăraţi. Nu fug niciodată de acasăcând sunt trataţi nedrept. Nu se plâng niciodată de mâncarea ce li se dă. Nu se plâng de cum arată casa. Sunt cavaleri şi curajoşi. Gata să-şi protejeze stăpâna cu preţul vieţii lor. Le plac copiii, indiferent de cât de gălăgioşi şi supărători ei sunt. Câinilor pur şi simplu le place să fie în compania lor. De fapt, câinii fac concurenţă soţilor (bărbaţilor) şi dacă aceştia ar copia mai mult din virtuţile lor, viaţa în familiile noastre ar fi mult mai plăcută. – Billy Graham
 • Creştinul se presupune să-şi iubească aproapele, iar de vreme ce nevasta lui îi este cel mai “aproape”, ea ar trebui să însemne dragostea lui cea mai profundă. – Martin Luther
 • Căsnicia este arta convieţuirii compatibile a doi oameni incompatibili.
 • Căsnicia este un permanent test al caracterului.
 • Căsnicia nu ne face nici mai buni, nici mai răi, ci doar intensifică  la bine şi la rău ceea ce deja se găseşte în noi. – Sydney J. Harris
 • Familia este cea mai elementară formă de organizare. Fiind prima comunitate de care se ataşează un individ cât şi prima autoritate sub care acesta învaţă să trăiască, familia este cea care stabileşte valorile cele mai fundamentale ale unei societăţ. – Charles Colson
 • Nici o altă structură nu poate înlocui familia. Fără ea, copiii noştri sunt lipsiţi de orice temelie morală. Fără ea, ei devin niste analfabeţi morali a căror unică lege este eu-l.- Charles Colson
 • Cele mai mari privilegii pe care Dumnezeu le-a conferit vieţii omeneşti, calitatea de tată, mamă şi copil, pot de fapt deveni cele mai mari blesteme dacă Iisus Hristos nu este capul acelei instituţii unde noi suntem recunoscuţi ca atare. – Oswald Chambers
 • Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor. – A. S. MAKARENKO
 • Cu toate că fiecare familie constituie un colectiv ai cărui membri au drepturi egale, totuşi părinţii se deosebesc de copii prin faptul că primii conduc familia, pe când ceilalţi primesc educaţia în familie. – A. S. MAKARENKO
 • Femeia, mai mult decât oricine, îl educă pe copil către omenie. Tatăl este creierul, dar femeia este inima omenirii. – S. SMILES
 • Părinţii trebuie să ştie că copiii virtuoşi le procură la orice vârstă multă bucurie şi adânca mulţumire, fiindcă în preocuparea atentă a părinţilor stă izvorul de bune însuşiri ale copiilor. – Leone Battista Alberti
 • Cel mai important element al muncii noastre este familia. Noi sperăm să creăm o legătură indisolubilă în cadrul familiilor. Familia reprezintă piatra de temelie a intregii noastre afaceri. – Walt Disney
 • Părinţii au mai mare grija de fericirea copiilor, decât copiii însisi, caci ei nu se lasa orbiti de patimi sau imbolduri necugetate si orânduiesc totul cu mai multă înţelepciune, astfel încât, cu timpul, şi copiii să se declare mulţumiţi. –  Carlo GOLDONI
 • Obligaţia capului de familie nu constă numai în aceea de a avea pline hambarul casei şi pivniţa, ci mult mai mult; el trebuie să ia aminte la tot, să vadă şi să observe cu cine se întovărăşesc ai săi, să vegheze obiceiurile dinăuntrul şi din afara casei, fiecare deprindere nesănătoasă a oricăruia din membrii familiei să o îndrepte prin îndemnuri raţionale, nicidecum silnice, să dea sfaturi bune acolo unde trebuie, iar nu sa ordone; de asemeni să fie la nevoie şi sever, neînduplecat şi aspru chiar, dar întotdeauna să aibă în gând numai dorinţa de a face bine, asigurând pacea şi liniştea întregii sale familii. –  Leone Battista Alberti
 • Nu pătimim atât de rău din partea străinilor cât din partea alor noştri. – BABRIOS
 • Fraţii care trăiesc în bună armonie sunt mai tari decât orice fortăreaţă. – ANTISTHENES
 • E lege să dai parinţilor onoruri ca şi zeilor. – MENANDRU
 • Copiilor trebuie să le lăsăm o frumoasă moştenire de conştiinţă mai degrabă decât de aur. – PLATON
 • Nu există comoară mai preţioasă pentru un bărbat, decât o femeie care-i împărtăşeşte soarta. – EURIPIDE
 • Asa cum îti tratezi parintii, o sa te trateze si pe tine copiii tai. THALES
 • Nerecunoştinţa cea mai urâtă, dar cea mai obişnuită şi mai veche, este nerecunoştinţa copiilor faţă de parinţi. – VAUVENARGUES
 • Cea dintâi si cea mai de căpetenie virtute este de a înapoia ceea ce datorezi persoanelor din care-ti tragi naşterea. Nimic nu ne poate scuti de o aşa de dreaptă şi sfântă datorie. Un fiu nerecunoscător n-ar putea fi decât un om necinstit.- ABATELE PRÉVOST
 • Feciorii cei buni adaugă şi cresc numele părinţilor lor şi-l fac fără de moarte; iar feciorii cei răi ocărăsc şi sting numele parintilor buni. – MIRON COSTIN
 • A nu-şi iubi părinţii înseamnă rea-voinţă; a şi-i uita sau chiar a se ruşina de ei este o nebunie. – SENECA
 • Poartă-te cu părinţii tăi, precum ai dori să se poarte şi copiii tăi cu tine. – SOCRATE
 • Răzvrătirea împotriva tatălui şi a mamei este un păcat pentru suflet şi o nenorocire pentru familie. – PLATON

Adauga un comentariu