Citate despre suflet

 • Te-ai gândit vreodată să desenezi cu pensula însângerată a suferinţei chipul sufletului tău? Andreea Trifu
 • La graniţa sufletului cu spiritul sălăşluieşte un castel de energie pură, un magnetism divin. Andreea Trifu
 • Sufletul nu e călător, omul înţelept stă acasă, călătoria e paradisul proştilor. Ralph Waldo Emerson
 • Linguşeala niciodată nu izvorăşte din sufletele mari, e apanajul sufletelor mărunte ce izbutesc să se faca şi mai mici pentru a intra mai bine în sfera vitala a persoanei în jurul căreia gravitează. Honore de Balzac
 • Nu greşim decât prin ceea ce am lăsat să fie slab în sufletul nostru. Honore de Balzac
 • Rănile sufletului se deosebesc de celelalte prin aceea că se acoperă, dar nu se inchid, mereu dureroase, mereu gata să sângereze când le atingi, ele rămân în inimă vii şi deschise. Alexandre Dumas
 • Romanul nu-i decât o călătorie prin continentele sufletului. Ionel Teodoreanu

 • Fructul esential al sufletului este adevarul. Sfântul Vasile cel Mare
 • Cel mai zelos suflet este acela care îndeplineşte cel mai fidel orice faptă, din iubire curată. Sfânta Tereza de Lisieux
 • Sufletul meu este în întuneric, dar sunt fericită. Sfânta Tereza de Lisieux
 • Ştiu că există un singur suflet, răsfrânt în mii de atitudini trecătoare. Mircea Eliade
 • Ochii sunt filele poveştilor nemuritoare ale sufletului. Sorin Cerin
 • Cum poate fi sufletul unui om mai mare decât viaţa pe care a trăit-o? Edgar Lee Masters
 • Sufletul nostru nu este limitat la corp. Este indisolubil legat de D-zeu. Nicolas Malebranche
 • În viaţă, nimeni nu trăieşte din sufletul altuia, ci fiecare din sufletul lui. Ion Agârbiceanu
 • Atâta timp cât sufletul ascultă muzică şi se află sub influenţa acesteia, el operează în mod inconştient cu o formă mai înaltă de aritmetică, se acordează involuntar. Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz
 • Sângele curge-n vene degeaba, sufletul meu e o pală de vânt. Ionut Caragea
 • Sufletul meu este cheia cuvintelor. Ionut Caragea
 • Remediile sufletului au fost descoperite de cei vechi, dar cum sa fie întrebuinţate şi când, aceasta este sarcina noastră de a căuta. Seneca
 • Sufletul nostru-i asemeni apei: din cer se iscă, la cer se suie şi iar coboară către pămaâturi, veşnic altfel. Johann Wolfgang von Goethe
 • Eu sunt sufletul care veşnic neagă. Johann Wolfgang von Goethe
 • Pentru ca să-ţi recunoşti greşeala, trebuie ca sufletul tău întreg să-i fi fost superior. Nicolae Iorga
 • După furtunile sufletului, ca şi după ale naturii, învie flori pe care le credeam moarte. Nicolae Iorga
 • Singura cetate ce nu poate fi cucerită cu sila, este sufletul omului. Nicolae Iorga
 • Chin, un proces de aclimatizare care pregăteşte sufletul pentru altă lume amarnică. Ambrose Bierce
 • Memoria este scribul sufletului. Aristotel
 • Să ştiţi că, dacă nu este vindecat sufletul, ceea ce nu se poate face fără filozofie, suferinţele nu vor avea sfârşit. Marcus Tullius Cicero
 • Fiecare suflet este pentru alt suflet o lume ascunsă. Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • Ne place să ghicim ce este în sufletul altora, dar nu ne place să pătrunda ei într-al nostru. François de la Rochefoucauld
 • Lacrima este un diamant al sufletului, zămislit din contopirea luminii cu suferinţa. Andreea Trifu
 • Sufletul cuprins de harul iubirii, aureoleaza o fiinţă, devenind generos cu celelalte fiinţe, risipind şi spre ele firimituri de bunătate, respingând trivialitatea, grosolănia. Ileana Vulpescu
 • Sufletul omului e ca orice buruiana daca nu-i dai apa la timp, se vestejeste, se chirceste si moare, adica-i piere dragostea de viata.
 • Autor: Ileana Vulpescu
 • Eu nu sunt un corp care are suflet, sunt un suflet care are o parte vizibila numita corp.
 • Autor: Paulo Coelho
 • Ochii dezvăluie puterea sufletului. Paulo Coelho
 • Când oamenii mor, sufletele tâşnesc din corp dincolo de orizont, cântându-şi fericite libertatea. Alexandru Lincu
 • O clipă albastră nu mai e decât suflet. Georg Trakl
 • Dacă ar privi în adâncul sufletului meu, demonii ar rămâne terifiaţi. Gabriel Petru Baetan
 • Sufletul tânjeşte să creadă, dar intelectul refuză să-i dea voie. Dan Brown
 • Tu nu ai un suflet. Tu eşti un suflet. Tu ai un trup. Clive Staples Lewis
 • Sufletul – singurul lumii liant. Sufletul – acest cristal de neant. Eugen Dorcescu
 • Doamne, sufletul meu sarpe, trăind în grotele plămânilor, mă ispiteşte să muşc din fructele cunoaşterii. Ionuţ Caragea
 • Pesemne Dumnezeu, colecţionar de oase, ia camătă pentru suflete. Ionuţ Caragea
 • Palmele astea bătătorite sunt drumuri de piatră filozofală între viaţă şi moarte.: Ionuţ Caragea
 • Sufletul meu îşi schimbă cămaşa de la o moarte la alta, scheletul rămâne acelaşi vestigiu al unei vieţi mult prea scurte. Ionuţ Caragea
 • Când sunt lovite, sufletele tari nu sângerează, ci luminează. Andreea Trifu
 • Sufletul meu nu poate găsi o scară către Rai decât prin frumuseţea pământului. Michelangelo Buonarroti
 • Sufletele sunt ideile lui Dumnezeu. Gérald de Nerval
 • Mi-e sufletul aşa de greu de parcă atârnă de el Dumnezeu. Marin Sorescu
 • Rugul trupului păcătos arde sufletul, cenuşa va fi sudată cu lacrimi pentru a renşste visele pierdute. Andreea Trifu
 • Sufletul este sursa muzicalităţii, el se goleşte de muzicalitate, iar muzica se-ntoarce pentru a-l hrăni. Cristian Teleuca
 • Cea mai pretioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, către noi înşine, călătorie ce o facem în singurătate. Mircea Eliade
 • Sufletul să fie totdeauna la fel cu gândul, gândul în vorbe şi vorba cu fapte, căci numai astfel vei obţine un echilibru, între lumea ta şi lumea din afara. Liviu Rebreanu
 • Râvna de a agonisi pune stăpânire pe suflet. Liviu Rebreanu
 • Numai sufletele foarte banale ajung cu uşurinţă la expresia sinceră a personalităţii lor. Andre Gideicitate
 • Sufletul meu este o ca o spirală eternă ce mă înrădăcinează în infinit prin abisuri de lumină. Andreea Trifu
 • Trupul, un mucegai al sufletului. Andreea Trifu
 • Sunt căderi ce ne înalţă sufletul, dar ochii sunt prea înlăcrimaţi ca să vadă asta. Andreea Trifu
 • Atunci când scriem versuri, sufletul ar mai avea ceva de spus, dar nu ştie să vorbească prin cuvinte. Andreea Trifu
 • Unii ochi pot vedea pentru suflete oarbe,dar sunt şi unele suflete văzătoare ce pot deschide noi orizonturi unor ochi orbi. Andreea Trifu
 • Îngroapă-mă în cer, lasă-mă să-mi liniştesc sufletul suferind în abisul seninului, primul curcubeu va fi zâmbetul meu către tine, culorile lui îţi vor vesti că am ajuns în inima divină. Andreea Trifu
 • Pe harta sufletului bătrân, oceanele cu iluzii aproape au secat. Andreea Trifu
 • Fiecare suflet e o carte deschisă, ascunsă într-o pivniţă unde se prelinge doar o frântura de lumină. Andreea Trifu
 • Inducerea în eroare este mijlocul sufletelor meschine de a ieşi din încurcătură. Honore de Balzac
 • Sufletul nostru este ca un tezaur: dacă îl goleşti, imediat eşti ruinat. Honore de Balzac
 • Sufletul mi-e apasat de o teamă nedesluşită, care-mi îngheaţă sentimentele şi mă învăluie într-o apatie necurmată, n-am glas să mă plâng şi n-am cuvinte să-mi destăinuiesc chinul. Honore de Balzac
 • Concizia este sufletul isteţimii. William Shakespeare
 • Anii te învaţă să devii sfios cu sufletul altuia şi chiar cu sufletul tău. Ileana Vulpescu
 • Stările sufleteşti care par a nu avea nici un motiv, au motivele cele mai adânci. Lucian Blaga
 • Nimic nu poate modela mai bine sufletul unui bărbat, decât femeia de lângă el. Ioan Gura de Aur
 • Efortul da puteri sufletelor alese, dacă vei fi stăpân pe ziua de zi, vei depinde mai puţin de ziua de mâine. Seneca
 • Sufletul nostru e o urnă în care închidem cenuşa patimilor stinse. Octavian Goga
 • Fie că sufletul meu să înflorească în dragoste pentru întreaga mea existenţă. Rudolf Steiner
 • Nu există ceva care să facă rău corpului şi să nu facă bine sufletului. George Meredith
 • Un suflet pervers sub un aspect atrăgător îmi provoacă totdeauna o dublă oroare. Eugene Sue

Adauga un comentariu