Citate despre natură

 • Ghiocelul, soldatul Philipide al  lumii vegetale, ofilirea lui înseamnă triumful primăverii.  Valeriu Butulescu
 • Stejar oracular, în Codrii Vlasiei.  Valeriu Butulescu
 • Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată.  Jerome Klapka Jerome
 • În natură se află secretul păstrării ecologice a lumii. Henry David Thoreau
 • Toamna este a doua primăvară când fiecare frunză este o floare.  Albert Camus
 • Dacă plantele au într-adevăr sensibilitate, atunci curătatul cartofilor este o atrocitate fără seamăn.  Valeriu Butulescu
 • Iedera e convinsă că susţine stejarul. Valeriu Butulescu
 • Păşeşte înainte în lumina lucrurilor, lasă Natura să-ţi fie profesor William Wordsworth

 • Natura a făcut fructele dulci, dar sâmburii lor ştafeta vieţii sunt amari, pentru a fi scuipati în noroiul fertil al altui început.  Valeriu Butulescu
 • Mai degrabă va supravieţui crângul, decât pădurea cu drepţii ei copaci. Valeriu Butulescu
 • Căzând în mare, picătura de ploaie în mare se transformă.  Valeriu Butulescu
 • Ocean să fii să păstrezi amintiri din toate izvoarele. Valeriu Butulescu
 • Sunt arbore, mă plec în faţa vântului care aduce ploaia.  Valeriu Butulescu
 • Noi, firele de iarbă, dacă ne vom coaliza, nu vom alcătui decât o pajişte. Valeriu Butulescu
 • Natura este deasupra artei, câtă vreme avem păduri, nu voi picta copaci.  Valeriu Butulescu
 • În trunchiul acestui gorun aud cum creşte, nu sicriul, ci o nouă carte nevandabilă. Valeriu Butulescu
 • În Natură nu există urât, tot ce a săvârşit Dumnezeu este desăvârşire.  Valeriu Butulescu
 • Floarea nu este floare în sine, ci in oglinda altui suflet. Valeriu Butulescu
 • Doamne, cum să fim paşnici într-o natură atât de sângeroasă.  Valeriu Butulescu
 • Vulcanii noroioşi ai României, ei nu erup, ci bolborosesc.  Valeriu Butulescu
 • Pădurea, eterna şedinţă a copacilor. Valeriu Butulescu
 • Marea Moartă, un peisaj fantastic, în măsură să găzduiască orice fantezie metafizică. Valeriu Butulescu
 • Luminiş, moartea unor copaci.  Valeriu Butulescu
 • Natura nu face nimic în zadar. Aristotel
 • Dacă o cale e mai bună decât alta, atunci fii sigur că e calea naturii.  Aristotel
 • Este îngrozitor că trebuie să ne luptam cu propriile noastre guvernări pentru a salva mediul.  Ansel Adams
 • Moartea este un fenomen simplu în natură, doar oamenii îl fac înspăimântător .  Marin Preda
 • Diamantele nu sunt nimic altceva decât bucăţi de cărbune care şi-au continuat treaba.  Malcolm Forbes
 • Natura nu a trădat niciodată inima care a iubit-o. William Wordsworth
 • Planta, în aşteptarea furtunii, dătătoare de viaţă.  Valeriu Butulescu
 • Vântul bate de la răsărit, iarba se înclină spre apus.  Valeriu Butulescu
 • Atâtea pietre încătuşate durează măreţia muntelui.  Valeriu Butulescu
 • Un deal respectabil trebuie să aiba măcar o vale la dispoziţie.  Valeriu Butulescu
 • Cascada, ce grandioasă poate fi uneori căderea.  Valeriu Butulescu
 • Natura ţine întotdeauna cu latura ascunsă a lucrurilor.  Edward A. Murphy
 • Natura reîncepe mereu aceleaşi lucruri, anii, zilele, ceasurile; aşa se creează un fel de infinit şi de eternitate.  Blaise Pascal
 • Să fii munte, adică mai mare peste adânci prăpăstii.  Valeriu Butulescu
 • Furtuna smulge copacii mari şi rigizi, care nu mai ştiu să se aplece. Valeriu Butulescu
 • Natura trebuia să-l doteze pe invidios cu guşă de pelican, să-şi poarte mai uşor veninul.  Valeriu Butulescu
 • Natura şi-a creat elementele în echilibru fragil, intercondiţionându-se, înlocuindu-se în funcţii atunci când viaţa e în pericol.  Mariana Fulger
 • Nici natura şi nici poporul nu şi-au semnat capodoperele.  Vasile Ghica
 • Natura ştie să se dăruiască şi tuturor, şi cu decenţă. Vasile Ghica
 • Iedera vede în tulpina falnică a stejarului numai neputinţăa de a se târî. Valeriu Butulescu
 • Când seacă mările, munţii cresc. Valeriu Butulescu
 • Mult mai multe flori cresc în mărăcini, decât la umbra pădurii.  Valeriu Butulescu
 • Ce blândă e natura, ne face să îmbătrânim, ca să nu mai regretăm viaţa. Valeriu Butulescu
 • Munţii sunt falnici, dar modestia câmpiei ne hrăneşte.  Valeriu Butulescu
 • Exista specii mediocre de plante, care nu aduc nici pagube, nici foloase, ele trăiesc cel mai mult. Valeriu Butulescu
 • Longevitatea plantelor, ele ştiu să se învârtească.  Valeriu Butulescu
 • Vantul cugeta: pădurea e totuşi femeie, indiferent dincotro bat, ea trebuie să freamăte. Valeriu Butulescu
 • În privinţa proştilor, natura e vinovată de două ori: întâi că i-a creat, apoi că nu le-a adus la cunoştinţă.  Vasile Ghica
 • Din tandreţe, natura ne-a scuturat din copaci. Vasile Ghica
 • Şi-a imaginat, oare, natura, că în numai câteva decenii va ajunge zdrenţe.  Vasile Ghica
 • Roua – o altă capodoperă a naturii.  Vasile Ghica
 • Până a ajuns la producţia de serie a omului, natura a transpirat miliarde de ani. Vasile Ghica
 • Natura acest Paradis regăsit din care vrem neapărat să ne autoalungăm.  Vasile Ghica
 • Natura greşeşte, e o greşeală să pui atâtea năzuinţe, atâta sete de viaţă într-un corp fragil, perisabil. Valeriu Butulescu
 • S-o luăm de la capăt, natura face asta în fiecare an. Valeriu Butulescu
 • Cât de prevăzătoare a fost natura, nasul uman a fost astfel facut, încât să poată susţine ochelarii. Valeriu Butulescu
 • O, natură, puteai să mă faci arbore, dar tu m-ai făcut frunză. Valeriu Butulescu
 • Un copac desfrunzit, care se încăpăţânează să freamăte.  Valeriu Butulescu
 • Să fii o forţă a naturii în loc de un ghemotoc febril şi egoist de dureri şi suferinţe, care se plânge că lumea nu se ocupă exclusiv de realizarea fericirii sale. Stephen Covey
 • Natura nu a fost făcută pentru a fi schimbată.  Jeannette Rankin
 • Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transforma pe om şi, prin această transformare, creează natura.  Democrit
 • Mai întâi iubeşti natura, abia mult mai târziu ajungi la om. Jules Renard
 • Florile sunt plăpânde şi, nestiutoare, se apără şi ele cum pot, se cred nemaipomenite cu spinii lor. Antoine de Saint Exupery
 • Natura nu a avut curaj să lase toate femeile să opteze între frumuseţe si înţelepciune. Vasile Ghica
 • Natura joaca din ce în ce mai convingător rolul bătrânului rege Lear. Vasile Ghica
 • Natura a vrut să scoată ceva din mine, dar nu i-am dat nici o mână de ajutor.  Vasile Ghica
 • Natura a ştiut să facă şi din ciulini o capodoperă.  Vasile Ghica
 • Natura a dat toată cota de talent criticilor literari, iar ei o repartizează pe scriitori.  Vasile Ghica
 • Înzestrându-ne şi cu păcate, natura ne-a dat o mână de ajutor să rămânem oameni.  Vasile Ghica
 • Când te afli prea aproape de un munte, nu-i vezi înălţimea.  Ralph Waldo Emerson
 • Natura omeneasca, prin Hristos, s-a înălţat la cer.  Ioan Gura de Aur
 • Nu te ăntreba dacă este conform cu natura ceea ce face Creatorul naturii.  Ioan Gura de Aur
 • Dacă vei trăi în conformitate cu natura, nu vei fi niciodată sărac, dacă vei trai în conformitate cu părerile, nu vei niciodată bogat.  Seneca
 • Nu toate florile frumoase au şi miros plăcut, cand ai de unde sa culegi, alege numai acele care posedă şi una şi alta.  Johann Wolfgang von Goethe
 • Florile sunt simboluri frumoase ale naturii, prin care ne arată cât de mult ne iubeşte.  Johann Wolfgang von Goethe
 • Natura nu-ţi iartă nici un pas peste inconstienţa ei şi-ţi urmăreşte toate cărările orgoliului, împânzindu-le de regrete.  Emil Cioran
 • Natura e cel mai mare creator, în orice domeniu.  Mariana Fulger
 • Natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raţionali.  Mariana Fulger
 • Nici elementele naturii nu sunt veşnice, nimic nu e veşnic, poate doar timpul-lumina, cât nu depinde de viaţa soarelui, ci de lumina gândului în stare sa readucă primăveri. Mariana Fulger
 • Cursul naturii este arta lui D-zeu.  Edward Young
 • Multă lume atacă marea, eu fac dragoste cu ea.  Jacques-Yves Cousteau
 • Nu îmi plac grădinile obişnuite. Îmi place natura sălbatică. Cred că am un instinct de salbaticie în mine.  Walt Disney
 • Un copac ce strigă frunzele să-l acopere. Nicanor Parra
 • Atâtea păsări zboară încât ochiul mare al aerului va rămâne fără sprâncene.  Nichita Stanescu
 • Amurgul sare-ncet din iarbă.  James Wright
 • Natura nu face niciodată nimic fără motiv.  Aristotel
 • Când marea este liniştită, oricine poate fi cârmaci. Publius Syrus
 • Trandafirul, o umbrelă de petale înmiresmate ce fereşte spinii la amiaza de ploaia de raze.  Andreea Trifu
 • Floarea este metafora inefabilă a naturii, încropită în versurile verdelui.  Andreea Trifu
 • Lăcrămioara, perle diafane prelinse din ochii zorilor, cuibărite-n răcori. Andreea Trifu
 • Florile nu sunt altceva decât modul în care natura ne zâmbeşte.  Anca Daniela Hut
 • Apa şi timpul sunt cele mai puternice maiuri pe care le cunosc, primul fărâmă stâncile, iar cel de-al doilea amorul propriu.  Alexander Dumas
 • Sunetul pur este un fel de creaţie, natura nu are decât zgomote.  Paul Valery
 • Natura se agita, numai omul face.  Immanuel Kant
 • Nu importă ce face natura din om, ci ceea ce el insuşi face din sine. Immanuel Kant
 • Cei mai tari sunt cei mai buni şi cei mai buni vor supravieţui, asta-i legea naturii.  Adolf Hitler
 • Natura reîncepe mereu aceleasi lucruri, anii, zilele, ceasurile, aşa se creează un fel de infinit şi de eternitate. Blaise Pascal
 • Stăpânim natura prin a ne supune ei. Francis Bacon
 • Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte.  Confucius
 • O, Aprilie, templu în care vin şi pleacă oameni şi păsări cu speranţe lipite pe pupile.  Alexandru Lincu
 • Nu bănuiam că1 maica natură s-a îngrijit de toate, că o plăcere va înlocui plăcerea dinainte, după cum, alături de plăcere, o altă tristeţe vine să ia locul celei anterioare. Sferele infinitului.  Leonida Neamtu
 • Natura nu este zgârcită, nu este risipitoare, nu se epuizează: sunt cuvinte lipsite de sens.  Jean Francois Marmontel
 • Cea mai mare minune este tocmai faptul că minuni nu au loc în natură, ca natura este guvernată nu de întâmplări, ci de legi.  Jules Henri Poincaré
 • Natura foloseşte cât de puţin poate din tot. Johannes Kepler
 • Artistul, sub puterea iertării, trebuie să aibă încredere în el insusi şi să asculte pe singurul său stăpân: Natura. Pierre Auguste Renoir
 • Arbori încărcaţi cu păsări sustin cu pulsul lor amiaza. Octavio Paz
 • Când zăpada adorme, noaptea îşi cheamă câinii inapoi.  Rene Char
 • O ploaie violentă piaptănă fumul.  Guillaume Apollinaire
 • Natura nu face nimic fără folos.  Aristotel
 • Natura reprezintă pâinea pictorului.  Cristian Teleuca
 • În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă. Antoine Lavoisier
 • Dacă iarna vine, e oare primăvară departe? Percy Bysshe Shelley
 • Natura ne oferă excepţii pentru fiecare regulă.  Margaret Fuller
 • Odată ce am înţeles puterea de transformare a naturii, vedem că aceasta este aliatul nostru puternic şi nu o forţă de temut.  Thomas Kuhn
 • Alege un singur stăpân…Natura. Rembrandt van Rijn
 • Nimic nu piere în natură, ci numai legăturile lucrurilor se schimbă, numai formele se mută; toate se rotesc într-un cerc veşnic. Elementele rămân tot aceleaşi.  George Barit
 • Curcubeul este premierea ploii. Dan Dobre
 • Trebuie să ne întoarcem la natură si la D-zeul naturii.  Luther Burbank
 • Ca să descrii şi să iubeşti natura, trebuie tu însuţi să fii amantul ei.  Vasile Conta
 • Dacă oamenii cred că natura este prietena lor, în mod sigur nu au nevoie de un duşman.  Kurt Vonnegut
 • Toate lucrurile sunt artificiale, pentru că natura este arta lui D-zeu.  Thomas Browne
 • Când natura se hotărăşte să zămislească o făptură cu adevărat frumoasă, pare să-şi dea silinţa să o facă desăvârşită.  Armando Palacio Valdes

Adauga un comentariu